Washington commonly refers to:

  • Washington (state), United States
  • Washington, D.C., the capital of the United States
    • Federal government of the United States (metonym)
    • Washington metropolitan area, the metropolitan area centered on Washington, D.C.
  • George Washington (1732–1799), the first president of the United States

Nairobi to Washington Route Map Info

What is airport name from Nairobi?

The airport name in Nairobi is Jomo Kenyatta International Airport.

What is airport name to Washington?

The airport name in Washington is Washington Dulles International Airport.

What is a good fare ticket price from NBO to IAD?

A good fare between Nairobi to Washington is under $.

What is the cheapest fare ticket price from Nairobi to Washington?

The cheapest fare we found on this route, Nairobi to Washington is 903.

What is the distance in miles from Nairobi to Washington?

The air miles between these two cities, Nairobi to Washington is 7572 miles.

Do I need a passport to fly between Nairobi to Washington?

You do not need to a passport to fly between these cities.

Can I fly non stop between Nairobi to Washington?

Yes you can fly non stop between Nairobi to Washington.